Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vám představujeme podmínky ochrany osobních údajů společnosti Květen International s.r.o., se sídlem Ruská 460/18, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha, IČO: 05522111, DIČ: CZ05522111. Společnost Květen International s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů a je zodpovědná za jejich správné a zákonné zpracování.

Jaké údaje zpracováváme

Na našich webových stránkách provozujeme formuláře:

  1. Formulář pro online rezervaci: Shromažďujeme jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  2. Formulář pro odběr newsletteru: Shromažďujeme e-mailovou adresu.

Jak zpracováváme a uchováváme údaje

  1. Formulář pro online rezervaci: Tyto údaje používáme pouze pro účely rezervace a komunikace s Vámi. Tato data nejsou uchovávána v žádné databázi a slouží pouze pro generování e-mailu.
  2. Formulář pro odběr newsletteru: E-mailová adresa je uchovávána v databázi Mailchimp za účelem odesílání newsletteru. Mailchimp je certifikovaným partnerem Privacy Shield Framework, což zajišťuje dodržení standardů ochrany osobních údajů.

Externí služby a partneři

Pro správu newsletteru spolupracujeme s platformou Mailchimp. Odkaz na politiku ochrany osobních údajů Mailchimp je zde: Mailchimp Privacy Policy.

Bezpečnost údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Používáme moderní technologická a organizační opatření, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Dle platné legislativy máte vůči společnosti Květen International s.r.o., IČO: 05522111 níže uvedená práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje, které Vás týkají, zpracovávány, a v případě, že jsou zpracovány, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů: Máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které Vás týkají.
  • Právo na výmaz: Máte právo na výmaz osobních údajů, které Vás týkají, zejména pokud pominul účel zpracování, nebo v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány.
  • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů: Máte právo na přenesení Vašich údajů k jinému správci.
  • Právo na odvolání souhlasu: V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (např. zasílání newsletterů), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany Květen International s.r.o., IČO: 05522111.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se prosím obraťte na:

Květen International s.r.o.
Ruská 460/18, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha
IČO: 05522111
DIČ: CZ05522111
E-mail: info@cornerstoriest.cz

Tento dokument je platný od 25. 10. 2023.